Menadżer plików

Menadżer plików jest prawdziwym pomocnikiem użytkownika.

Pozwala wgrywać pliki każdego typu, określać ich wymiary, zmieniać nazwę i opis.

Pliki przechowywane są w postaci drzewka katalogów, które pomaga w lokalizacji plików.

Do strony można od razu podczas edycji dodawać pliki i wyświetlać je w różnych formach - dla zdjęć oprócz oryginalnego rozmiaru istnieje możliwość wstawienia miniaturki, która po kliknięciu myszką otwiera oryginalne zdjęcie.

Plugin wyświetlania plików DOC i PDF pozwala na wyświetlanie plików tekstowych na stronie nie tylko w postaci załącznika, ale również w formie możliwej do przeglądania on-line

menager.png