Użytkownicy i uprawnienia

W sytemie SkyCms został wprowadzony moduł użytkowników, w którym można tworzyć nowych użytkowników, przydzielać im grupy, uprawnienia oraz dostęp do funkcji.

W bezpieczny sposób można rozdzielać uprawnienia dla poszczególnych szablonów stron, poszczególnych części serwisu lub tylko dla jednej strony.

uzytkownicy.png