Blog Skycms

Lista artykułów

Sprawdź, czy Twoja strona jest dostosowana dla osób słabowidzących

05 Września 2016

Wdrożenie wersji graficznej dla słabowidzących pozwala na komfortowe przeglądanie treści na stronie internetowej osobom niepełnosprawnym. Dodawane na bieżąco publikacje (np. aktualności), także powinny być tworzone z myślą o czytelnikach korzystających ze strony w wersji z uproszczoną szatą graficzną. Aby sprawdzić czy publikowana treść jest zgodna z technicznymi wymaganiami (standard WCAG 2.0), należy podczas edytowania strony skorzystać z przycisku „Walidacja WCAG”.

Kluczowym elementem wygenerowanego raportu jest pozycja „Errors” – czyli błędy, które w znacznym stopniu wpływają na komfort poruszania się po serwisie internetowym. Strona jest w pełni funkcjonalna dla osób słabowidzących, gdy liczba błędów wynosi zero.   

Walidacja WCAG 2.0 dostępna jest jedynie dla serwisów internetowych z uruchomioną wersją dla słabowidzących.

Ze względu na wejście w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 ws. Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, od 1 czerwca 2015 roku, wszystkie instytucje realizujące zadania publiczne są zobowiązane do utworzenia serwisu internetowego zgodnego z wytycznymi WCAG 2.0.  Celem wprowadzenia takiego obowiązku jest umożliwienie korzystanie z serwisów internetowych każdej osobie – bez względu na wiek, poziom sprawności oraz używany sprzęt.