Blog Skycms

Lista artykułów

Głosowanie elektroniczne w ramach budżetu obywatelskiego

17 Listopada 2015

Zakończyliśmy z sukcesem trzy wdrożenia usługi elektronicznego głosowania na proponowane projekty do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego gmin: Przemyśl, Namysłów i Prudnik. Mieszkańcy wymienionych gmin poprzez mechanizm głosowania na stronie internetowej wybierali zadanie, na które urząd przeznaczy środki budżetowe. Ilość oddanych elektronicznie głosów była nadspodziewanie duża:

  • Przemyśl: ponad 10.000 głosów
  • Namysłów:ponad 1.200 głosów
  • Prudnik: ponad 2.500 głosów

Dziękujemy wszystkim głosującym, którzy włożyli swój wkład w budowę społeczeństwa informacyjnego.