Informacja publiczna

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej wraz z modułem aktów normatywnych

Biuletyn Informacji Publicznej w systemie SkyCMS jest rozwiązaniem, które przede wszystkim spełnia wymagania prawne. Jednocześnie posiada wiele unikalnych rozwiązań, które mają wpływ na komfort pracy redaktórów publikujących informację publiczną oraz użytkowników przeglądających treści BIP:

  • responsywność strony zapewnia komfortowe przeglądanie na monitorach komputerowych o dużej rozdzielczości oraz na urządzeniach mobilnych (smartfony i tablety),
  • integracja BIP ze stroną www daje możliwość sprawnego dołączania treści BIP do aktualności strony www - np. ogłoszenia o przetargach,
  • moduł aktów normatywnych porządkuje publikowanie i przeglądanie aktów prawnych i ich projektów,
  • automatyzacja procesu publikowania aktów normatywnych na BIP bezpośrednio z plików zipx legislatora,
  • tworzenie kart usług i elektronicznych formularzy podpisywanych profilem zaufanym ePUAP,
  • wszystkie dane opublikowane w BIP są dostępne w uniwersalnym formacie XML, dzięki temu BIP spełnia warunek przezroczystości technologicznej wymaganej w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
  • integracja z systemami obiegu dokumentów (SOD) poprzez automatyzację procesu publikowania z SOD bezpośrednio na BIP oraz wyświetlanie stanu załatwianych spraw interesantów. 
  • integracja z systemem obsługi posiedzeń rady Rada365.pl (publikowanie na BIP porządku obrad, wyników głosowań imiennych, protokołu z sesji, interpelacji i zapytań radnych, transmisji oraz archiwum nagrań z posiedzeń)

Powiązane tematy:
Strona i BIP w wersji dla osób niepełnosprawnych - standard WCAG 2.1
Akty normatywne - rozszerzenie funkcjonalności BIP

 

Strona i BIP w wersji dla osób niepełnosprawnych - standard WCAG 2.1

Specjalna wersja strony dla osób słabowidzących i niepełnosprawnych ruchowo w standardzie WCAG 2.0

Specjalna wersja strony www oraz BIP w standardzie WCAG 2.1 jest przede wszystkim przeznaczona dla osób słabowidzących. Umożliwia komfortowe wyświetlanie treści w czterech odmiennych kontrastach oraz wybór rozmiaru czcionki. Elektroniczny lektor przeczyta wybrane treści oraz wspomoże poruszanie się po stronie poprzez czytanie nazw odnośników.

Konstrukcja strony pozwala na nawigowanie po niej jedynie przy użyciu klawiatury. Skróty klawiszowe szybko przeniosą użytkownika do wybranego miejsca np. menu lub wyszukiwarki. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy osoba niepełnosprawna nie może korzystać z myszki. 

Strona w standardzie WCAG 2.1 spełnia wszystkie wymagania techniczne w większości opcji na poziomie ponad podstawowym: AA lub AAA. Atuty naszego rozwiązania potwierdzamy certyfikatem zgodności.

Należy pamiętać, że nawet najlepsze narzędzie informatyczne nie zapewni pełnej zgodności z wymaganiami prawnymi. Redaktorzy, którzy publikują treści na stronie www i BIP zostaną przeszkoleni i poznają zasady, według których należy przygotować i publikować treści dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkowo do dyspozycji redaktorów jest przygotowane narzędzie do sprawdzania zgodności opracowanej publikacji z wytycznymi WCAG 2.1 - walidator WCAG.

Powiązany tematBiuletyn Informacji Publicznej

 

Integracja z Profilem Zaufanym ePUAP

Integracja z profilem zaufanych ePUAP

Publiczna platforma ePUAP umożliwia uzyskanie bezpłatnego podpisu elektronicznego - tzw. Profilu Zaufanego. Dzięki podpisowi elektronicznemu można wysyłać do urzędów pisma i załatwiać sprawy. Użytkownik wypełnia, na specjalnie przygotowanej stronie internetowej urzędu, formularz, który reprezentuje kartę usługi urzędowej np. wniosek o wyrejestrowanie pojazdu. Po wypełnieniu formularza podpisuje go Profilem Zaufanym i wysyła elektronicznie do urzędu. 

Skorzystaj z gotowego rozwiązania - ponad 60 gotowych formularzy spraw dla urzędu gminy/miasta i starostwa powiatowego.

Przykładowe rozwiązanie: http://prudnik.ebo365.pl

 

Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej

Rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej ePUAP

Moduł rejestr korespondencji pozwoli kontrolować i uporządkować pocztę wychodzącą i przychodzącą. W jednym miejscu prowadzimy rejestr korespondencji tradycyjnej oraz elektronicznej ze skrytki publicznej platformy ePUAP.

Atutem jest możliwość wysyłania elektronicznych pism poprzez skrytkę ePAUP bezpośrednio z aplikacji. Do rejestru jest dołączona książka adresowa interesantów oraz wygodna wyszukiwarka korespondencji.

Moduł można rozszerzyć o system obiegu dokumentów SOD.

 

Akty normatywne - rozszerzenie funkcjonalności BIP

Akty normatywne w ramach zautomatyzowanego procesu publikacji

Moduł aktów normatywnych wspomaga i upraszcza publikowanie aktów prawnych w Biuletynie Informacji Publicznej. Automatyzuje proces publikacji aktu prawnego bezpośrednio z pliku zipx legislatora. Po wgraniu pliku zipx system rozpakuje załączniki do odpowiedniego katalogu w managerze plików i przygotuje nową stronę publikacji i jej treść w BIP. Zadaniem redaktora pozostaje jedynie wybór pozycji menu dla przygotowanej automatycznie publikacji.

Każdy akt prawny można dodatkowo opisać oraz ustawić relację np. pomiędzy starszą i nowszą wersją dokumentu.
W części publicznej BIP użytkownicy otrzymują wygodną i rozbudowaną wyszukiwarkę aktów normatywnych.

Powiązany temat: Biuletyn Informacji Publicznej

 

System głosowania i obsługi rady Rada365.pl

Zintegrowany ze SkyCMS oraz z usługą transmisji audio-video system głosowania i obsługi rady

System obsługi rady Rada365
Zintegrowany ze SkyCMS oraz z usługą transmisji audio-video system głosowania i obsługi rady to narzędzie, które elektronizuje procesy związane z funkcjonowaniem rady gminy, miasta lub powiatu. Po zdefiniowaniu porządku obrad wraz z załącznikami np. projektami uchwał oraz zaplanowanymi głosowaniami system powiadomi radnych poprzez wiadomość e-mail oraz SMS o jej terminie oraz umożliwi zapoznanie się z przygotowanymi elektronicznie materiałami. Biuro rady otrzyma automatycznie raport, którzy z radnych zapoznali się z przygotowanymi materiałami. Porządek obrad może zostać przesłany do BIP wraz z załącznikami, co wypełni obowiązek publikowania projektów uchwał na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

Podczas posiedzenia porządek może być modyfikowany, aktualny plan posiedzenia z wyróżnionym punktem obrad jest wyświetlany na rzutniku oraz na obrazie transmisji na żywo na stronie www lub BIP. 

Elektroniczne głosowanie odbywa się za pomocą dowolnego urządzenia podłączonego do internetu, posiadającego przeglądarkę internetową: tablet, smartfon lub laptop. Bezpieczeństwo zapewnia ograniczony dostęp systemu jedynie dla wybranych urządzeń podczas posiedzenia. Wyniki głosowań są publikowane od razu po zakończeniu głosowania oraz są dodawane do protokołu z posiedzenia. Protokół przygotowuje się automatycznie na bazie planu posiedzenia oraz wyników głosowań. Można go wyeksportować do BIP lub edytora tekstu i posiada odnośniki umożliwiające odtworzenie wybranych punktów posiedzenia na zapisanym, archiwalnym nagraniu dokładnie w tym punkcie posiedzenia. Zatem integracja z usługą transmisji obrad oraz z Biuletynem Informacji Publicznej i automatyzacja procesu publikowania na BIP ułatwia realizację zadań biura rady.

Zapewniamy asystę podczas posiedzenia oraz pomoc techniczną i opiekę serwisową.
Skontaktuj się z nami i umów bezpłatną prezentację wraz z ofertą cenową.

Powiązane tematy: